Hvornår er det Halloween?

halloween

Oprindeligt stammer Halloween fra den gamle keltiske højtid Samhain. Kelterne fejrede netop deres nytår den sidste dag i oktober. Man fejrede på den dag, at man havde høstet afgrøderne, og ifølge legenderne var det på netop denne nat, at dødens herskere samlede sjælene sammen fra alle dem, som var døde i løbet af året, og de blev overrakt til himmeriget. På grund af dette var der usædvanligt mange ånder og spøgelser løs netop denne aften, og man tændter store bål på bakkerne for at beskytte sig.

Senere da kristendommen kom til Storbritannien, begyndte man at fejre Allehelgen med en samlet højtid den 1. november indenfor den katolske kirke, grunden til dette var at man havde fået så mange helgener, at der ikke var tilstrækkeligt med dage i året til, at alle kunne få hver deres dag. Man navngav denne fælles dag All Hallow’s Day, og d. 31. oktober blev så til All Hallow’s Eve, senere til halloween.

Allehelgensaften gik sammen med alle helgens dag stort set i glemmebogen i den danske kultur, da den blev afskaffet ved helligdagsreformen af 1770, men er ved vende tilbage i dansk kultur, under det amerikanske navn halloween.

Halloweenfest for børn – vores 5 bedste tips!

5 tips til halloweenfest for voksne!